žvalgomoji bazė
žvalgomoji bazė

Modernioje „Ziaja“ tyrimų bazėje:

  • yra 3 laboratorijos (tyrimų ir plėtros laboratorija, fizikochemijos laboratorija, mikrobiologinė laboratorija) ir kokybės kontrolės skyrius;
  • yra naujoviškiausia matavimo ir kontrolės įranga;
  • sumažintas konservantų kiekis, siekiant sumažinti alergijos riziką; vadovaujamasi principu – tiek, kiek būtina, bet kuo mažiau.