Asmens duomenų apsauga

Ziaja LTD Pharmaceuticals [Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.] gerbia Vartotojų teisę į privatumą. Kaip ziaja.com asmens duomenų administratorius, internetinė Ziaja LTD svetainė daro viską, kad visiškai apsaugotų įmonei pateiktus duomenis. Tokiai informacijai yra taikomos specialios apsaugos ir saugumo priemones, siekiant išvengti bet kokios neteisėtos prieigos.

Internetinė svetainė naudoja ir renka klientų duomenis labai minimaliai ir tik tam, kad teiktų savo klientams aukščiausios kokybės paslaugas, t.y. informuotų klientus apie savo produkto pasiūlymus.

Kai kuriais atvejais (pvz. Kontaktų puslapyje esanti forma), mes renkame Vartotojų informaciją, tokia kaip vardas, telefonas ir adresas ar el. pašto adresas, kad galėtume pateikti informatyvią ir reklaminę medžiagą (Vartotojui pateikus prašymą).

Paraiškos formoje, Vartotojas gali pažymėti ar jis/ji nori gauti informaciją apie reklaminius veiksmus, naujus produktus, konkursus, renginius ir komercinę informaciją. Pagal galiojančius Asmens duomenų apsaugos įstatymus, vartotojai turi sutikti, kad jų asmens duomenys bus tvarkomi įmonės ZIAJA LTD vidaus reikmėms. Svetainėje vykstant konkursams, kartu su registracijos forma, gali būti renkami papildomi Vartotojų duomenys. Tačiau, tai yra visiška Vartotojų laisvė, pateikti ar neteikti savo asmens duomenų įmonei ZIAJA LTD. Kiekvienas Vartotojas turi teisė peržiūrėti ir taisyti savo pateiktus duomenis.

Autorinės teisės
Šioje svetainėje visos teisės yra saugomos. Svetainėje yra autorinių teisių saugomų elementų, prekinių ženklų ir kitos autentiškos informacijos. Vartotojas gali atsisiųsti ar atsispausdinti bet kurį puslapį ar jo fragmentą, nepažeisdamas autorinių teisių. Jokia svetainėje esanti informacija negali būti kopijuojama, perduodama elektroniniu ar kitokiu būdu, modifikuojama, siejama su ar naudojama bet kokiems komerciniams tikslams, išskyrus atvejus, kai dėl to susitarta raštišku susitarimu.

Slapukai
Mes naudojame slapukus, kad patikrintume ar Vartotojas kada nors lankėsi ziaja.com svetainėje. Išjungus slapukus, svetainė bus pasiekiama, bet bus mažiau veiksni.

Dėl išsamesnės informacijos apie privatumo apsaugą Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. kreipkitės: ziaja@ziaja.com